Foorumi reeglid (eesti keeles).

правила форума, наказания и благодарности, обязательно к прочтению/foorumi reeglid
Ответить
Аватара пользователя
Arlanda
Полковник
Полковник
Сообщения: 6179
Зарегистрирован: 06 мар 2010, 20:50
Номер игрока: 7
Откуда: Tallinn
Команда: airsoftgames.ee
Контактная информация:

Foorumi reeglid (eesti keeles).

Сообщение Arlanda » 01 май 2012, 19:41

0. Mõisted

Kasutaja – interneti külastaja, kellel on foorumil loodud konto.
Konto – kasutaja kirje ja profiil foorumil.
Hüüdnimi, kasutajanimi – kasutaja konto nimetus, millega on kasutaja foorumil registreeritud.
Foorumi administratsioon (adminnid) – foorumi kasutajad, kes on foorumi loojad, haldajad ning omanikud. Kõikide probleemide ja küsimuste lahendamisel on foorumi administratsioonil viimane sõna.
Foorumi avalik osa – foorumi lehed, mis on kättesaadavad kõigile registreeritud foorumi kasutajatele.
Foorumi kinnine osa - foorumi lehed, mis on kättesaadavad ainult autoriseeritud foorumi kasutajatele.
Foorumi reeglid – foorumi administratsiooni poolt kehtestatud juhiste kogum, mis reguleerib kasutajate tegevusi ja käitumist foorumil. Reegleid täiendatakse või muudetakse vastavalt vajadusele foorumi administratsiooni poolt. Reeglid on täitmiseks kohustuslik, välja arvatud juhtudel, kui reeglis on ühiselt toodud välja selle soovituslik olemus.

1. Foorumile registreerumine.

1.0. Registreerumine, konto loomine. Foorumil konto loomine on vabatahtlik. Konto loomisel kinnitab kasutaja, et ta nõustub täielikult foorumi reeglite ning nende hilisemate täiendustega. Reeglitega mittenõustumise korral saab kasutaja sellest foorumi administratsiooni teavitada läbi privaatposti, kuid see ei vabasta reeglite järgmise kohustusest.
1.2. Keelatud kasutajanimed. Keelatud on kasutada hüüdnimesid, mis sisaldavad internetiressurside aadresseid, e-posti aadresseid, roppsõnu, solvanguid, sündsusetusi, samuti nende tuletisi või vihjeid nendele. Ei ole soovitatav kasutada hüüdnimedes transliiti. Kasutajanimena ei tohi kasutada tuntud kirjanike, poliitikute, näitlejate, teadlaste vm kuulsate inimeste nimesid, kui see ei ole teie nimi. Ei ole lubatud olemasoleva kasutaja kasutajanimele identse või väga sarnase kasutajanime loomine.
1.3. Mitmekordne registreerumine foorumil. Foorumil mitmekordne registreerumine on keelatud, s.t. ühe kasutaja poolt mitme konto loomine ilma foorimi adminnide heakskiiduta. Mitmekordses registreerumises kahtluse korral viiakse läbi adminnide poolt uurimine ning võidakse liigsed kontod ära kustutada.

2. Foorumile postitamine.

2.0. Postituse eelnev läbivaatamine. Foorumil ei ole postituste eelnevat läbivaatamist adminnide poolt, välja arvatud käesolevate reeglite lisas 2 kirjeldatud juhtudel, ning juhul kui see rakendatakse kasutajale sanktsioonina tema poolt foorumi reeglite rikkumise eest. Foorumi adminnid ei kanna vastutust kasutaja poolt postitatud info eest, kuid takistavad kehtivate reeglite rikkumisi läbi vastavate meetmete rakendamise.
2.1. Reeglite mitteteadmine. Enne postitamist kontrollige, et postitus ei ole vastuolus foorumi reeglitega. Reeglite mitteteadmine ei vabasta vastutusest nende rikkumise eest. Kui teil on kahtlused postituse vastavuses reeglitega, pöörduge kindlasti adminnide poole, nemad aitavad teid.
2.2. Postitamine kolmandate isikute poolt. Kasutaja kontolt postitatud info eest kannab täieliku vastutuse kasutaja ise. Adminnid soovitavad kasutajatele mitte lubada oma isiklikule kontole ligipääsu kolmandatele isikutele.
2.3. Avatar. Avatari, ehk isikliku pildina tohib kasutada pilte, mis ei sisalda veriseid stseene, vägivalda, pornograafiat või muud info, mis võib tekitada negatiivset reaktsiooni teiste kasutajate poolt. Keelatud on ilma eelneva kooskõlastamiseta kasutada pilte, mis on juba kasutusel teise kasutaja poolt.
2.7. Reklaam. Foorumil on keelatud reklaam jm turundustegevus ilma eelneva kooskõlastamiseta adminnidega.
2.8. Uued teemad. Uute, huvitavate teemade loomine on tervitatav.
2.9. Teadlikkus. Adminnid julgustavad kasutajaid teavitada adminnid reeglite rikkumistest kasutades selleks hüüdmärgi nuppu („raporteeri postitusest“).
2.10. Signatuur või allkiri. Signatuurina on soovituslik kasutada mitte üle kahe userbari või mitte üle viie rea sisulikku teksti.

3. Head tavad.

3.0. Diskussiooni ehk arutelu iseloom. Foorumil on keelatud ropendusi, solvanguid, natsionalistliku, sündsusetu, jõhkra informatsiooni sisaldavad postitused, samuti postitused, mis rikuvad moraal-eetilisi norme või on vastuolus Eesti Vabariigi seadusandlusega. Keelatud on uskliku, rahvusliku ideoloogilise vaenu süütamine. Kui Teie opponent ei ole Teie ütlustega nõus ja peab neid solvavateks, adminnid võtavad solvatud osapoole poole. Käesolev säte kehtib kogu foorumil, k.a. blogid, galeriid, kasutaja profiili info, signatuur jt foorumi osad.
3.1. Diskussioon. Foorumil on tervitatav diskussiooni reeglite järgimine. Palun tutvuge käesolevate reeglite Lisa1-ga.

4. Reeglite rikkumine.

4.0. Rikkumised. Järgnevates punktides toodud tegevused on foorumil keelatud igas vormis. Nende toimepanekul rakendavad adminnid ja moderaatorid kasutaja suhtes piiranguid jm meetmeid.
4.1. Flood, ehk foorumi temaatikale mittevastavad või sisutud postingud. Näiteks, väga lühikesed sisutud postingud, mis risustavad teemat; teema lugemist raskendatavad väga pikad postingud; teemale mittevastavad sisutud postingud; sama teema avamine mitmes alamfoorumis; mitme postingu järjest panemine ühe kasutaja poolt jms.
4.2. Flame. Kaklused, teise kasutaja või kasutajagrupi solvamine. Enda, teise kasutaja või kasutajagrupi suhtes negatiivse reaktsiooni sihipärane tekitamine. Jultumis, sarkasm, teiste inimeste isikuomaduste kritiseerimine või arutamine.
4.3. Offtop. Teema sisule mittevastavad või teemast kõrvale viivad postingud.
4.4. Trolling. Provokatiivsed postingud, mille eesmärgiks on flame, flood, offtopi või kasutajate negatiivse reaktsiooni tekitamine.
4.5. Provotseerimine. Kasutajate vahelise vaenu tekitamine uskliku, rahvusliku, rassiliku kuuluvuse taustal, inimeste tagakiusamine. Konfliktide tekitamine, taassüütmine, eskalatsioon.
4.6. Adminnide provotseerimine. Adminnide tegevuste arutamine väljaspool selleks ettenähtud foorumit. Keelatud on konfliktide tekitamine adminnide tegevuste pärast, küsimuste lahendamisel kehtivate reeglite eiramine.
4.7. Liigne tsiteerimine. Liiga suurte tsitaatide kasutamine, mis risustab foorumit ja raskendab selle lugemise. Põhjendamatu mitmetasemeliste tsitaatide kasutamine.
4.8. Sisutud või tühjad postingud, mille ainukeseks eesmärgiks on teema esile tõstmine.
4.9. Reklaam foorumil on keelatud. S.t. foorumi avalikus osas kommertsressursidele viitamine, kommertssisuga privaatposti laialisaatmine.
4.10. Lingid. Teistele internetiressursidele postingutes viitamine on üldjuhul keelatud, välja arvatud järgmistel juhtudel: 1) viidatud infot ei ole selle olemuse tõttu võimalik postitada foorumi tehniliste võimaluste pärast; 2) selle foorumi lõigu reeglid lubavad linkide postitamist; 3) lingi postitamine on adminnidega kooskõlastatud.
4.11. Kahjurlus. Sihipärane informatsiooni kustutamine või informatsiooni rikkumine, samuti foorumile, selle andmebaasile, serverile või kasutajate arvutitele kahju tekitamine. Foorumi normaalse töö häirimine, foorumil toimuvate projektide või tegevuste saboteerimine.
4.12. Valeütlused. Sihipärane vale informatsiooni esitamine kasutajatega suhtlemisel foorumil. Sihipärane valetunnistamine, enda või teise kasutaja valetunnistuste peitmine.
4.13. Eesti Vabariigi seadusandlusega vastuolus käitumine.
4.14. Lubatud flood. Vabateemadel suhtlemine toimub alamfoorumis „Offtopik“.
4.15. Transliit, ehk ladina tähtedega kirjutatud tekst slaavi keeles. Kasutage translit.ru vm vahend.
4.16. Porno.

5. Modereerimine.

5.0. Modereerimine. Foorumi adminnid jälgivad foorumi korrashoidu ning kasutajate poolt reeglite täitmist.
5.1. Karistused. Adminnidel on õigus rakendada kasutaja poolt reeglite rikkumise korral piirangud, kui rikkumise toimepanek ei ole aegunud. Kõikide rikkumiste suhtes kehtib 10 päevane aegumise tähtaeg.
5.2. Karistuse vormid. Rikkumistest teatavad adminnid teemas „Предупреждения и наказания за нарушения правил форума“:
1. Reegeid rikkunud kasutaja,
2. Viide seadusele või foorumi reeglite punktile
3. Viide seaduse lõigule.
4. Adminnide otsus rikkuja suhtes.
5.3. Karistuse süsteem. Foorumil kehtib astmeline karistuste süsteem.
- Hoiatus,
- Range hoiatus,
- Foorumi blokeerimine 3 kuni 14 päevaks,
- Foorumi blokeerimine kuni 1 kuuks,
- Foorumi blokeerimine 6 kuuks.
Hoiatused võietakse maha 1 kuu pärast. Rangete hoiatuste kehtivus ei ole piiratud. Kuu aja jooksul teise hoiatuse saamine piirab foorumi kasutamise moderaatori poolt määratud ajaks. Kolmanda hoiatuse saamise eest blokeeritakse foorum kuni kuu ajaks. Neljanda hoiatuse saamise eest blokeeritakse kasutajale foorum kuni kuueks kuuks.
5.4. Tinglikud karistused. Karistus võib olla määratud tinglikult, s.t. kasutaja suhtes ei ole meetmeid rakendatud, kuid järgmisel reeglite rikkumise korral rakendatakse kasutajale mõlema rikkumise eest karistus.
5.5. Moderaatori tegevuste vaidlustamine. Moderaatori tegevustega mittenõustumisel on kasutajal õigus moderaatori otsus vaidlustada järgnevalt:
Esimene samm – moderaatoriga rakendatud karistusmeetmete arutamine. Moderaator on kohustatud kasutaja küsimustele vastata, kui kasutaja pöördub tema poole privaatkanalite kaudu ning sutleb moderaatoriga korrektselt ja adekvaatselt. Arutelu tihtipeale viib ühe osapoole ümberveenmiseni. Kui arutelu tekitab ainult floodi või on peetud ebakorrektselt, moderaatoril on õigus arutelu lõpetada. Kokkulepe mittesaavutamise korral on kasutajal õigus pöörduda kõrgema instantsi poole.
Teine samm – adminnidele kaebuse esitamine. Kasutaja loob vastavas foorumis (где именно?)teema, kus kirjeldab tekkinud olukorda täpselt ning järjekindlalt, lisab oma selgitused ja olukorra nägemise ning argumendid moderaatori tegevusega mittenõustumise kohta. Adminnid vaatavad kaebuse üle ning võtavad vastu otsuse, mis on lõplik ning ei kuulu vaidlustamisele.
5.6. Kaebuse läbivaatamisel võib administratsioon rakendada erinevaid meetmeid, näiteks moderaatori ametist kõrvaldamise ebakompetentsuse või võimu kuritarvitamise eest; kasutaja suhtes rakendatud karistuse kõrgendamist provokatsiooni või valetunnistuste eest. Kaaluge hoolikalt teise sammu astumise põhjendatust ning vajalikkust.
5.7. Alamfoorumite reeglid. Alamfoorumite eest vastutavatel kasutajatel on õigus luua alamfoorumitele reegleid, mis peavad saama adminnide heakskiitu ning peale seda hakkavad kehtivad koos käesolevate reeglitega. Alamfoorumi reeglite järgminie on kohustuslikud.
5.8 Adminnide õigused. Adminnid võivad oma nägemuse järgi mõningaid pisirikkumisi ignoreerida. Adminnid jätavad endale õiguse rakendada kasutajate suhtes erinevaid meetmeid ja sanktsioone, alates postituste redigeerimisest kuni kasutaja konto sulgemiseni, kui kasutaja tegevused kahjustavad foorumit.

Lisa 1. Arutelu.

Arutelu objekt – fakt, sündmus, vaidlustav küsimus, misiganes olemise objekt.
Arutelu – kahe või suurema kasutajate arvu suhtlemise vorm, mille lõppeesmärgiks on tõe kehtestamine arutelu objekti suhtes.
Vaidlus – kahe või suurema kasutajate arvu suhtlemise vorm, mille eesmärgiks on ühe kasutaja või kasutajagupi õiguse tõestamine iga hinna eest.
Tüli - kahe või suurema kasutajate arvu suhtlemise vorm, mille eesmärk on kasutaja, kasutajagrupi või mingisuguse idee diskrediteerimine.
Provokatsioon – tegu, mille järeldusena tekib negatiivne reaktsioon kasutajate vahel.
Foorumi ajaloo jooksul on foorumil tekkinud teatud suhtlemise tavad. Iga foorumi külastaja võib panustada foorumi kultuuri. See eeldab positiivse suhtumise teiste foorumi kasutajate suhtes. Foorumil ei ole tervitatavad tülid ning valdlused.

Lisa 2. Alamfoorumi «Uudised» eelläbivaatamine.

Kõik teemad alamfoorumis „Uudised“ läbivad eellävivaatamise. Kui teie soovite postitada uudis või uue mängu eelteate foorumil Airsoftgames.ee , teade peab sisaldama järgmist informatsiooni:
1. Korraldajad ja ürituse toimimise koht
2. Hinnanguline osalejate arv
3. Ürituse toimumise kuupäev ja aeg.
4. Logo või bänneri olemasolu on kohustuslik (näited: 1, 2)
5. Alamfoorumil "Предстоящие игры/Tulevad mängud" peab tekitama teemat või alamfoorumit ürituse arutamiseks.
6. Link arutelule.


SUURED TÄNUD INGLORDIS'ile, kes tõlkis reegleid eesti keelde!
nr 7!

Violators will be shot. Survivors will be shot again.
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.

Ответить

Вернуться в «Правила форума/Foorumi reeglid»